Risicoprofiel bepalen

U wil sparen en beleggen aan de beste voorwaarden?
Gelijk hebt u. Bij belegslim stellen we u de meest rendabele beleggingen voor. 
Eén voorbeeld: u betaalt bij belegslim bijna nooit instapkosten. Uw rendement is daarom ook hoger. Logisch... Waarom nog instapkosten betalen?

Maar we willen u ook slim én passend adviseren. Dit kan echter alleen als we uw kennis, ervaring en beleggingsdoelstellingen kunnen evalueren.  
Daarom vragen we u om de bijgevoegde (en makkelijke) vragenlijst te vullen. Uw antwoorden laten ons toe om u concrete, passende beleggingen voor te stellen conform uw persoonlijke situatie en kennis. 
Deze vragenlijst helpt u bepalen welke belegger u eigenlijk bent en hoeveel risico u wil aanvaarden. U kan er dus zelf ook veel uit leren...

Een woordje uitleg: alle producten op de Belgische beleggingsmarkt krijgen een 'risicoprofielscore' tussen 1 en 7.
U ziet hier op de beleggingspiramide hoe een aantal bekende beleggingsproducten ‘scoren’.                   

BELEGGINGSPIRAMIDE


 

U kan de vragenlijst in alle rust invullen. Neem uw tijd.
Klik op het juiste ‘bolletje’ om uw antwoord te kiezen.
U ontvangt na het invullen van de vragen per kerende een e-mail met uw resultaat. 
​U kan voor iedere nieuwe belegging uw antwoorden veranderen en aanpassen volgens uw eigen aanvoelen en actuele situatie.

 


Gegevens


Adres


U bevestigt dat u er voor kiest om bepaalde wettelijke, precontractuele en contractuele informatie elektronisch te ontvangen of op de website te consulteren, tenzij deze (nog) niet elektronisch beschikbaar zijn

Om een analyse te maken van uw verlangens en behoeften, stellen wij u de volgende vragen. Het is belangrijk dat u alle bekende omstandigheden meedeelt die van belang zijn voor het bepalen van uw verlangens en behoeften.
Heeft u nog andere specifieke verlangens of is er nog bijkomende informatie die relevant kan zijn voor het bepalen van uw verlangens en behoeften?


Bij belegslim.com stemmen wij ons advies af op uw persoonlijk resultaat.

We adviseren u niet over een belegging die een hogere risico-aanvaarding impliceert.

U bevestigt dat u er voor kiest om bepaalde wettelijke, precontractuele en contractuele informatie elektronisch te ontvangen of op de website te consulteren, tenzij deze (nog) niet elektronisch beschikbaar zou zijn.

hello