Advies

Uitgaand van uw beleggingsprofiel stellen wij voor u passende producten voor.
Neemt u even twee minuutjes om uw beleggingsprofiel te bepalen. Hier vindt u deze 'test'. Wij nemen dan de nodige tijd om een geschikte beleggingsportefeuille voor te stellen en verder op te volgen. En dat is even belangrijk...
Waarom een risicoprofiel?
D
e MIFID-richtlijn verplichtte vanaf 2007 de financiële sector om rekening te houden met het profiel van de klant. Wij raden iedereen aan een profiel op te maken. Dit profiel laat u toe om op een meer beredeneerde manier tot een beleggingsbeslissing te komen. U leert er ook veel over uzelf! Bij BELEGSLIM vinden we een risicoprofiel noodzakelijk om een degelijk advies te verlenen. Vandaar dat we u vragen om (voorafgaand aan iedere beslissing) eerst onze (risicoprofiel)vragenlijst in te vullen. Alleen zo kunnen we u persoonlijk en passend advies verlenen. U vindt onze vragenlijst hier.
Is een risicoprofiel verplicht? 
Neen, u mag op eigen initiatief beleggen en dan is een risicoprofiel niet verplicht. Heel wat klanten vinden (terecht?) dat de vragenlijst (die overigens van bank tot bank verschilt) meer focust op ’bijkomende informatie’ die bij een beleggingsadvies niet noodzakelijk is. Daarom hebben wij een eigen vragenlijst samengesteld. Eenvoudig, snel en makkelijk, maar wel warm aanbevolen.

Bij BELEGSLIM bekijken we een risicoprofiel als een hulpmiddel om passend te kunnen adviseren. Een risicoprofiel is dus vooral voor de belegger van belang. Doe deze test in alle rust en op een moment dat het u het beste past. U vindt de test via deze link zodat u uw eigen beleggingsprofiel kan in kaart brengen en beter begrijpen.
 

hello